Turneringshold for rutinerede

Bridgeskolen tilbyder bridgeundervisning fra begyndere til klubspillere. I regi af FuresøBridge bidrager tre medlemmer til skolens arbejde, som samlet set fortsætter hvor to hold i regi af Ældre Sagen i Værløse slipper. Undervisningen er baseret på Lars Blaksets: Moderne Bridge samt Knut Blakset og Lars Blaksets: Spil Bedre.

Turneringsholdet er for spillere, der primært ønsker øvelse i turneringsbridge og diskussion om aktuelle problemstillinger når vi mødes.

Der vil blive spillet endagsturneringer og fra starten uden alt for strikse krav om spillehastighed. De nærmere forhold vil være styret af deltagernes behov og -- ikke mindst -- ønsker. Forventningen er, at medlemmerne efter en eller to sæsoner vil søge medlemskab i klubber med mere øvede medlemmer, eller på eget initiativ oprette nye klubber.

Sæson 2019-20

Vi spiller hver torsdag kl. 13-17 en bridgeturnering og lægger resultatet på nettet sammen med de spillede kortfordelinger. Inden spillet vil vi kunne diskutere udvalgte spil fra forrige turnering. Efter aftale kan vi også diskutere emner af mere generel art.

Vi bruger udstyr til registrering af spilleoplysninger, (kontrakt, spilfører, udspil, stik taget og kortfordeling), så et resultat kan foreligge kort efter at turneringen er slut. Registrering sker via 'tablets' på spillebordene med en app kaldet BridgeTab.

I denne sæson vil vi benytte et mulighed for at lægge spillede spil som bridgekabale og eventuelt lave bridgefilm som viser konkret tilspil af kort i tilfælde hvor der er grund til at fokusere på pointer af spilleteknisk art.

Her er nogle henvisninger af interesse for deltagere: Af hensyn til forberedelse af turneringen skal man i tilfælde af forudsigeligt forfald melde fra senest dagen før med email til jsm@it.dk,sms til 3190 2483 eller alm. opkald.

Om muligt bør det ske med oplysning om en substitut (navn, tlf. og email). Der spilles under forudsætning af at CENTERSYSTEMET er kendt som grundsystem.

Vi mødes første gang den 5. september i lokale 7 i STIEN/BYBÆK.

Kontakt: Jørgen Steensgaard, tlf. 3190 2483, email: jsm@it.dk